Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chương Trình Mầm Non Denver!

Chương Trình Mầm Non Denver (DPP-Denver Preschool Program) là một tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương nhằm giúp tất cả các gia đình sống trong Thành phố và Quận Denver tiết kiệm tiền học trường mầm non. Cảm ơn các cử tri Denver, quỹ có sẵn thông qua thuế bán hàng dành riêng cho thành phố để giúp mọi gia đình Denver có con trong năm học trước khi đi mẫu giáo tiết kiệm tiền cho việc đi học trường mầm non.

Bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu cho chi phí đi học trường mầm non mỗi tháng?*

Ước tính tín dụng học phí DPP của bạn

$

*Nhập chi tiết học phí để xem tín dụng học phí tiềm năng của bạn cho mỗi trường.

$0
/tháng

Bạn có thể bắt đầu như thế nào?

1–Chọn một Trường Mầm Non

Nếu bạn chưa tìm thấy trường mầm non, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm tại đây: https://find.dpp.org/welcome/

Hoặc liên hệ với Bộ Điều Hướng Trường Mầm Non của chúng tôi tại enroll@dpp.org hoặc 303-595-4377 để được trợ giúp tìm một trường mầm non.

2–Gửi Đơn Đăng Ký Của Bạn cho Các Khoản Tín Dụng Học Phí DPP

Bắt Đầu Làm Đơn Của Bạn

Để đủ điều kiện nhận tín chỉ học phí, con bạn phải:

  • Cư trú tại Thành phố và Quận Denver
  • Được 4 tuổi vào hoặc trước ngày 1 Tháng Mười của năm học mà bạn hiện đang đăng ký
  • Tham dự chương trình có sự tham gia của DPP

Nếu quý vị muốn gửi đơn đăng ký qua thư, fax hoặc trực tiếp hãy nhấp vào đây để tải về đơn đăng ký dạng PDF 

Tìm Hiểu Thêm Về Chương Trình Trường Mầm Non Denver (DPP)

Đọc phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) dưới đây để tìm hiểu thêm về Chương Trình Trường Mầm Non Denver, Tín Chỉ Học Phí Cho Trường Mầm Non và Cách Tìm một Trường Mầm Non. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc muốn nói chuyện với ai đó để tìm hiểu thêm về DPP, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dpp.org hoặc gọi số 303.595.4377.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Về Tín Dụng Học Phí DPP

DPP có hỏi tình trạng nhập cư của trẻ hoặc gia đình khi trẻ đăng ký không?

Không. Chương Trình Trường Mầm Non Denver nhận ghi danh học sinh bất kể tình trạng nhập cư của họ và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc tôn giáo.

Tôi cần những gì để hoàn thành đơn đăng ký DPP?

Để hoàn thành đơn đăng ký DPP, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về: 1) tuổi của con bạn 2) địa chỉ hiện tại của bạn trong Thành phố và Quận Denver và 3) thu nhập hàng tháng.

DPP sẽ chấp nhận:

  • Bản sao giấy khai sinh của con bạn, hồ sơ rửa tội, hồ sơ tòa án, hồ sơ tiêm chủng hoặc hồ sơ bệnh viện có ghi ngày sinh để xác minh tuổi của con bạn.
  • Bản sao hợp đồng thuê nhà, bằng chứng về quyền sở hữu nhà, hoặc hóa đơn tiện ích như ga, điện, hoặc nước có hiển thị cả địa chỉ dịch vụ và tên cha mẹ/người giám hộ để xác minh địa chỉ của bạn.
  • Tài liệu xác minh thu nhập có giá trị ít nhất bốn tuần liên tiếp cho mỗi phụ huynh/người giám hộ trong hộ gia đình của bạn để xác minh thu nhập.

Chúng tôi cũng có thể chấp nhận bản khai có tuyên thệ cho một số tài liệu bắt buộc. Nếu bạn quan tâm đến bản khai có tuyên thệ hoặc nếu có bất kỳ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 303.595.4377 hoặc gửi email info@dpp.org.

Câu hỏi thường gặp về trường mầm non

Tại sao nên đăng ký cho con học trường mầm non?

Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy trường mầm non thúc đẩy sự thành công về học vấn, dẫn đến công việc làm tốt hơn và thậm chí ngăn chặn tội phạm. Mặc dù những lợi ích dường như là nhiều nhất cho các em có nguy cơ thất bại trong học đường, nhưng trường mầm non mang lại lợi ích cho tất cả trẻ em bất kể đến tình trạng kinh tế của chúng.

Xếp hạng chất lượng có nghĩa là gì?

Hệ Thống Cải Tiến & Đánh Giá Chất Lượng Colorado Shines (QRIS) tạo ra một đường hướng cải tiến về chất lượng cho các nhà cung cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục sớm có giấy phép được đánh giá trong năm lĩnh vực, sau đó cho điểm tổng hợp từ 1 đến 5 với 5 là tốt nhất. Điểm số này tạo ra cơ sở để các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non có thể cải thiện chất lượng của các dịch vụ để phục vụ cho trẻ em và gia đình của chúng tốt hơn.

KHÔNG BIẾT CHẮC PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO?

Liên Hệ Với Chương Trình Trường Mầm Non Denver

Chúng tôi ở đây để giúp bạn tìm và trả cho một trường mầm non có chất lượng cao gần bạn. Mọi thắc mắc về Chương trình Trường Mầm non Denver, hoặc để được giúp đỡ đăng ký hỗ trợ học phí, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Câu Hỏi về Tín Dụng Học Phí

Điện thoại: 303.595.4DPP(377)

Email: info@dpp.org

Gửi Đơn Đăng Ký Tín Dụng Học Phí

Trực tuyến: https://dpp.org/start-your-application/

Qua Email: info@dpp.org

Qua Fax: 303.295.1750

Qua Thư: Denver Preschool Program, P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037

CÁC NGUỒN BỔ SUNG CHO GIA ĐÌNH

  • Cần giữ trẻ ở Denver cho một đứa trẻ chưa đến tuổi học trường mầm non? Gọi 2-1-1- để kết nối với United Way, nơi cung cấp dịch vụ giới thiệu và tài nguyên chăm sóc trẻ miễn phí.
  • Cần giữ trẻ hoặc trường mầm non bên ngoài Denver? Liên hệ với Colorado Shines để biết danh sách đầy đủ các chương trình chăm sóc được cấp phép hiện có trong tiểu bang hoặc gọi số 1-877-388-2273.

*Công cụ tính học phí của DPP chỉ đưa ra ước tính cho mục đích lập kế hoạch. Máy tính không đảm bảo số tiền tài trợ cụ thể hoặc tính đủ điều kiện. Số tiền hỗ trợ mà một gia đình nhận được tùy thuộc vào quy mô gia đình và thu nhập, chất lượng của trường mầm non được chọn, và khoảng thời gian trẻ đi học ở trường mầm non. Ước tính ở trên dựa trên các chỗ trống mà bạn đã nhập và xếp hạng trường học là 4. Nếu trường mầm non của bạn chưa phải là đối tác trường mầm non của DPP, vui lòng khuyến khích họ liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách đăng ký. Quy mô tín chỉ học phí của chúng tôi dao động từ $ 15,930- $ 169,520 trong tổng thu nhập hàng năm. Nếu bạn kiếm được $ 15,930 hoặc ít hơn, tín dụng của bạn bằng với số tiền được hiển thị cho thu nhập $ 15,930. Nếu bạn kiếm được từ 169.520 đô la trở lên, tín dụng của bạn bằng với số tiền được hiển thị cho thu nhập là 169.520 đô la. Tất cả các gia đình đều được hỗ trợ học phí bất kể thu nhập.