Chính Sách Quyền Riêng Tư

Denver Preschool Program (Chương Trình Măng Non Denver) coi trọng quyền riêng tư của những người truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã thiết lập Chính Sách Quyền Riêng Tư này để truyền đạt thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập và cách thông tin đó được sử dụng và bảo vệ.

Qua việc truy cập trang web này, bạn xác nhận các điều khoản và điều kiện được thể hiện ở đây. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo.

Thông tin nào được thu thập, và tại sao?

Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về lượt truy cập mà không xác định danh tính cá nhân người dùng. Chúng tôi theo dõi thông tin, chẳng hạn như miền mà người dùng đang truy cập và loại trình duyệt của người dùng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cụ thể về phiên của người dùng trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm các mục như ngày và giờ truy cập và các trang đã xem.

Đôi khi chúng tôi yêu cầu người dùng tự nguyện cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Thông tin này thường bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu điện, và số điện thoại. Chúng tôi yêu cầu thông tin này khi người dùng yêu cầu một trong những điều sau:

  • Đăng ký tham dự hội thảo hoặc trình diễn trực tuyến
  • Để nhận thông tin cụ thể từ chúng tôi, chẳng hạn như báo cáo chính thức hoặc mẫu mã
  • Để đăng ký một danh sách gửi thư
  • Để trao đổi thư từ với chúng tôi
  • Hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết

Denver Preschool Program không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến tài chính hoặc sức khỏe. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nơi trẻ em dưới 13 tuổi.

Thông tin này được dùng như thế nào?

Thông tin nhận dạng phi cá nhân (không phải PII) được thu thập để cho phép chúng tôi phân tích cách trang web của chúng tôi được sử dụng và để cải thiện nội dung và dịch vụ mà trang web cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập để phân tích nhằm cải thiện nội dung của trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho người dùng.

Denver Preschool Program sở hữu thông tin thu thập được và sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin đó cho người khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tiếp tục liên hệ với người dùng. Điều này có thể bao gồm liên hệ như cuộc gọi tiếp theo, thư gửi qua e-mail hoặc thư gửi qua bưu điện để theo dõi liên hệ hoặc cung cấp thông tin tiếp thị về các chương trình khuyến mãi, dịch vụ mới hoặc các thay đổi quan trọng trên trang web. Denver Preschool Program có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác kinh doanh của mình cho mục đích cụ thể là khuyến mãi hoặc cung cấp dịch vụ.

“Cookie” có được sử dụng trên trang web không?

“Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ được đặt trên ổ cứng của người dùng trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Cookie là những phần thông tin mà một trang Web chuyển đến đĩa cứng của máy tính của bạn nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Cookie có thể làm cho Web trở nên hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn cho một trang cụ thể. Việc sử dụng cookie là một tiêu chuẩn công nghiệp và nhiều trang Web lớn sử dụng chúng để cung cấp các tính năng hữu ích cho khách hàng của họ. Cookie trong và của chính chúng không nhận dạng cá nhân người dùng, mặc dù chúng xác định máy tính của người dùng. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập lúc đầu để chấp nhận cookie. Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Tuy nhiên, bạn có thể không tận dụng được hết chức năng của trang Denver Preschool Program nếu bạn làm như vậy.

Thông tin nhận dạng cá nhân được bảo vệ như thế nào?

Denver Preschool Program sử dụng các phương pháp và cơ chế tiêu chuẩn của ngành như tường lửa, giám sát xâm nhập và mật khẩu để bảo vệ thông tin điện tử. Nhiều phương pháp bảo mật vật lý như khóa thiết bị và giám sát tiền đề 24 giờ cũng được sử dụng. Cuối cùng, quyền truy cập vào PII được giới hạn cho một số lượng nhỏ nhân sự và trên cơ sở cần biết.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của Denver Preschool Program có thể chứa các liên kết đến các trang web internet khác. Denver Preschool Program không kiểm soát hoặc phê chuẩn các trang web bên ngoài và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Chính sách này không bao gồm các chính sách quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu của các trang web không thuộc Denver Preschool Program.

Cách không tham gia vào việc nhận thư từ

Dựa trên thông tin mà người dùng đã cung cấp, Denver Preschool Program có thể gửi thư cho người dùng qua email. Mỗi thư từ sẽ có một phương tiện dễ dàng để chọn không tham gia vào việc nhận các thư tiếp theo.